29 06 2009

Türkçe Dil Etkinlikleri


Türkçe Dil Etkinlikleri

 

 

Türkçe dil etkinlikleri okul öncesi eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri ısından çok önemli bir yeri olan ve her gün tekrar edilen, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden biridir. Okul öncesi kurumlarında uygulanan Türkçe dil etkinlikleri çocukların dil gelişimlerini sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkân tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırır. Aynı zamanda bu çalışmalar çocukların yeni kelimeler öğrenmesine, düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmesine yardım eder. Onlara kitap sevgisi aşılar. Ayrıca çocukların sosyal ve duygusal gelişimine yardım eder. Türkçe dil etkinlikleri, hikâye öncesi etkinlikler, hikâye ve hikâye sonrası etkinlikler olmak üzere üç grupta yapılmaktadır.


 Hikâye öncesi etkinlikler: Hikâye öncesi etkinlikleri, çocukların hikâye dinlemeye hazır hale gelmesi, onların ilgi ve dikkatini konu üzerinde toplamaları için önemli bir yere sahiptir. Hikâye öncesinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece ve hikâye öncesi konuşma yer alır. Çocukları hikâye dinlemeye hazırlamak ya da hikâyede geçen herhangi bir şeyin açıklamasını yapmak için öğretmen her gün hikâyeden önce bir ya da iki küçük etkinlik seçilebilir.


Hikâye: Hikâye öncesi etkinlikleriyle çocuklar hikâye dinlemeye hazır hale geldikten sonra kukla, hikâye kartı, pazen tahta kartı veya figürü, slayt, tepegöz, televizyon şeridi gibi çeşitli tekniklerle hikâye anlatılır. Hikâyeler seçilirken çocukların yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınmalı ve ilgi çekici olmalıdır. Öğretmen her gün çeşitli hikâye anlatma tekniklerini kullanarak bir hikâye anlatır.Hikâyeler seçilirken kitabın konusu, resimleri ve kitabın yapısına dikkat edilmelidir. Hikâyeler çocuğun yaş ve gelişim düzeylerine uygun ve ilgi çekici olmalıdır.
Hikâye Sonras
ı Etkinlikler: Hikâye sonrası etkinlikler ise pandomim,dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama, hikâye tamamlama, hikâye oluşturma gibi çalışmaları içermektedir. Hikâye sonrası etkinliklerinde çocuklarla hikâye hakkında konuşularak onların duygularını ortaya koymaları sağlanabilir.

3298
0
0
Yorum Yaz